Produktionsverkstad

Produktionsverkstadsvisning

Den maximala dagliga produktionsvolymen når 100 000.Vår årliga försäljningsvolym når för närvarande 80 000 000 kapslar.

Vi är fast beslutna att förse kunderna med högkvalitativa produkter från källan.

ca 2

ca 2

ca 2

ca 2

ca 2

ca 2

Färdig att skeppas

ca 2

ca 2

ca 2

ca 2